Promotions / Events

JYSK ◦ preces mājai, Published from 18.06.2019 to 24.06.2019

JYSK akcijas buklets (18.06. - 24.06.)

Top! ◦ veikals, Published from 13.06.2019 to 26.06.2019

Top! akcijas buklets (16.06. - 26.06.)

EiroVest ◦ business training, Published from 12.06.2019 to 17.07.2019
“Jaunākie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
5. jūlijā Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 13:30
11. jūlijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 13:30
12. jūlijā Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 13:30
17. jūlijā Ventspilī, no plkst. 11:00 līdz 13:30
Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu
asociācijas biedrs, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Semināra programm... View more
“Jaunākie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
5. jūlijā Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 13:30
11. jūlijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 13:30
12. jūlijā Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 13:30
17. jūlijā Ventspilī, no plkst. 11:00 līdz 13:30
Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu
asociācijas biedrs, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Semināra programmā: 
1. Apliekamais ienākums. Kā to nosaka?
2. Apliekamais ienākums nerezidentam.
3. Ar nodokli apliekamie objekti un neapliekamie objekti.
4. Attaisnotie izdevumi par apdrošināšanu un privātiem pensijas fondiem.
5. Attaisnotie izdevumi par izglītību, veselību un ziedojumi.
6. Diferencētais neapliekamais minimums. Kā to piemēro grāmatvedībā? Jauninājumi diferencētā minimumā.
7. Atvieglojumi par apgādājamām personām.
8. Atvieglojumi par invaliditāti un citi.
9. Atvieglojumi pensionāram.
10.  Kā piemēro jaunās nodokļu likmes.
11. Ja personai ir darba līgums.
12. Ja personai ir autorlīgums.
13. Ja personai ir uzņēmumu līgums.
14. Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums un autorlīgums.
15. Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums un uzņēmumu līgums.
16. Ja personai pie viena izmaksātāja ir uzņēmumu līgums un autorlīgums.
17. Pārskatu iesniegšana. Par kādām izmaksām jāiesniedz pārskats?
18. Sociālās iemaksas par darba attiecībām.
19. Sociālās iemaksas par uzņēmumu līgumu.
20. Sociālās iemaksas autoram.
21. Ziņu un ziņojumu iesniegšana.
22. Jaunumi par diferencēto neapliekamo minimumu, par IIN samaksu budžetā, par attaisnotajiem izdevumiem.

Dalības maksa:
EUR 60.00 + PVN (72.60 EUR t.sk. PVN) - pastāvīgajiem klientiem;
EUR 65.00 + PVN (78.65 EUR t.sk. PVN) - pārējiem semināra klausītājiem.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010
 
 
Aibe ◦ shop mūris, Published from 11.06.2019 to 30.06.2019

Aibe akcijas buklets (11.06. - 30.06.)

OptiO optika ◦ optikas salons, Published from 10.06.2019 to 14.07.2019
Mego ◦ shop, Published from 10.06.2019 to 25.06.2019

Mego akcijas buklets (10.06. - 25.06.)

SIENA ◦ interior design shop, Published from 10.06.2019 to 25.06.2019
EiroVest ◦ business training, Published from 10.06.2019 to 28.06.2019
Jūniju noslēgsim ar semināru “Uzņēmumu vieglais transportlīdzeklis, tā aplikšana ar nodokļiem 2019. gadā, ņemot vērā pēdējās izmaiņas likumdošanā’’, kurš norisināsies 28. jūnijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
 
Semināru vadīs šīs tēmas speciāliste Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr., Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmu direktore Anna Medne.
 
Semināra programmā:
1. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aplikšanas būtiskākās izmaiņas 2018. - 2019.gadā:
1.1. pārejas noteikumu piemērošana transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmēm;
1.2. ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana Latvijā – eksp... View more
Jūniju noslēgsim ar semināru “Uzņēmumu vieglais transportlīdzeklis, tā aplikšana ar nodokļiem 2019. gadā, ņemot vērā pēdējās izmaiņas likumdošanā’’, kurš norisināsies 28. jūnijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
 
Semināru vadīs šīs tēmas speciāliste Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr., Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmu direktore Anna Medne.
 
Semināra programmā:
1. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aplikšanas būtiskākās izmaiņas 2018. - 2019.gadā:
1.1. pārejas noteikumu piemērošana transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmēm;
1.2. ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana Latvijā – ekspluatācijas nodokļa maksāšana.
2. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana:
2.1. nodokļa bāze, tās paplašināšana un maksātāji;
2.2. nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi;
2.3. nodokļa piemērošana patapinātiem un uz darba līguma pamata lietotiem transportlīdzekļiem;
2.4. nodokļa aplikšanas īpatnības lauksaimniecībā;
2.5. auto izmantošanas saimnieciskajā darbībā pierādīšana;
2.6. pārējo nodokļu piemērošana, ja par auto tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu  nodoklis.
3. Pamatlīdzekļa - vieglā transportlīdzekļa uzskaite un nolietojuma aprēķināšanas  izmaiņas.
4. Reprezentatīvā vieglā auto uzskaite un nodokļi 2019. gadā.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010
EiroVest ◦ business training, Published from 07.06.2019 to 30.06.2019
JAUNUMS!!!  SIA EiroVest piedāvā kursus ”Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā” - 18 akadēmiskās stundas.

Minētie kursi ir paredzēti pirmkārt grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, bet arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu.
Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā  kārtība, kādā identificē neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, darījumu definīcijas un uzraudzība, sankciju riska novērtēšana, Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā, vadītāju ...
View more
JAUNUMS!!!  SIA EiroVest piedāvā kursus ”Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā” - 18 akadēmiskās stundas.

Minētie kursi ir paredzēti pirmkārt grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, bet arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu.
Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā  kārtība, kādā identificē neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, darījumu definīcijas un uzraudzība, sankciju riska novērtēšana, Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā, vadītāju un grāmatvežu atbildība un citas tēmas.
 
Nodarbības notiks trīs grupās:
1. grupa no 25.06.2019.
–  otrdienās no 15:00 līdz 19:30 (četras nodarbības, krievu valodā)
2. grupa no 26.06.2019. –  trešdienās no 13:00 līdz 17:30 (četras nodarbības, latviešu valodā)
3. grupa no 27.06.2019. – ceturtdienās no 13:00 līdz 17:30 (četras nodarbības, latviešu valodā)
 
Nodarbības vadīs profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 27 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance”rakstu autore, Iekšējās kontroles sistēmas metodikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)” parauga autore Marina Ķere.

Plašāka informācija SIA EiroVest mājas lapā www.eirovest.lv sadaļā “Kursi”
Elvi ◦ veikals, Published from 06.06.2019 to 03.07.2019

Elvi lielāko veikalu akcijas buklets (06.06. - 03.07.)