Promotions / Events

Banknote ◦ loans, money transfers, pawnshop, Published from 11.09.2019 to 30.09.2019
ELKOR Plaza ◦ shopping center, Published from 10.09.2019 to 29.09.2019
Super Selection ◦ veikals, Published from 10.09.2019 to 29.09.2019

Super Selection akcijas buklets (03.09. - 29.09.)

EiroVest ◦ business training, Published from 09.09.2019 to 22.09.2019
“Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. VID tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera.”
 
9. oktobrī Liepājā, no plkst.11:00 līdz 15:00
10. oktobrī Rīgā, no plkst.11:00 līdz 15:00
16. oktobrī Ventspils, no plkst.11:00 līdz 15:00
 
Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante

Semināra programmā:
-Kā uzrāda debitoru parādus gada pārskatā?
-Inventarizācija.
-Debitoru un kreditoru salīdzināšana.
-Uzkrājumu izveidošana.
-Šaubīgo debitoru atzīšana. Bezcerīgo debitoru norakstīšana.
-Grāmatvedības politika.
-Debitoru uzskaites grāmatojumi.... View more
“Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. VID tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera.”
 
9. oktobrī Liepājā, no plkst.11:00 līdz 15:00
10. oktobrī Rīgā, no plkst.11:00 līdz 15:00
16. oktobrī Ventspils, no plkst.11:00 līdz 15:00
 
Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante

Semināra programmā:
-Kā uzrāda debitoru parādus gada pārskatā?
-Inventarizācija.
-Debitoru un kreditoru salīdzināšana.
-Uzkrājumu izveidošana.
-Šaubīgo debitoru atzīšana. Bezcerīgo debitoru norakstīšana.
-Grāmatvedības politika.
-Debitoru uzskaites grāmatojumi.
-Debitoru uzskaite.
-Pircēji un pasūtītāji.
-Avansa norēķini
-Cesijas līgumi.
-Savstarpēji ieskaiti.
-Aizdevumi.
-Zaudētie parādi PVN izpratnē. Piemēri.
-Atlaides.
-Kredītrēķins.
-Kā darījumus uzrāda PVN deklarācijā?
-UIN un debitoru parādi līdz 31.12.2017. un vēlāk. Piemēri.
-Peļņas segšana.
-Aizdevumi. Dzēsts aizdevums.
-Cesija. Kad UIN nav jāmaksā.
-Uzkrājumi uz 31.12.2017. un vēlāk.
-UIN maksāšana un uzrādīšana UIN deklarācijā.
-Nodokļu pārmaksa.
-VID tiesības piedzīt parādu no darījuma partnera.
 
Dalības maksa: 
70.00 EUR + PVN ( 84,70 EUR t.sk. PVN ) – pastāvīgiem klientiem*
75.00 EUR + PVN – (90,75 EUR t.sk. PVN) – pārējiem semināra klausītājiem
*** atlaide 10% - piedaloties diviem un vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma, dalībniekiem no citām pilsētām. Atlaides nesummējas.
* Pastāvīgs klients – ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā.
 
Vairāk informācijas un pieteikšanās mājaslapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010
 
EiroVest ◦ business training, Published from 09.09.2019 to 22.09.2019
“Darba līgums un ar to saistītie dokumenti – 2019. gada aktualitātes”
 
3. oktobrī Rīgā, no plkst.11:00 līdz 13:00
Lektore: Dr.oec., biznesa un menedžmenta konsultante – Ieva Kalve
 
Semināra programmā:
1. Darba līgums – papīra formā vai elektroniski?
2. Ko drīkst un ko ir vērts prasīt no potenciālā darbinieka? – CV, motivācijas vēstules, rekomendācijas, info par veselības stāvokli...
3. Darba līguma slēgšanas process:
- darba līguma saturs – praktiski ieteikumi;
- kādu informāciju/dokumentus drīkst un ko ir vērts prasīt no darbinieka un ko ar tiem darīt (arī saistībā ar datu regulu);
- kādus dokumentus saistībā ar darba attiecību sākumu ... View more
“Darba līgums un ar to saistītie dokumenti – 2019. gada aktualitātes”
 
3. oktobrī Rīgā, no plkst.11:00 līdz 13:00
Lektore: Dr.oec., biznesa un menedžmenta konsultante – Ieva Kalve
 
Semināra programmā:
1. Darba līgums – papīra formā vai elektroniski?
2. Ko drīkst un ko ir vērts prasīt no potenciālā darbinieka? – CV, motivācijas vēstules, rekomendācijas, info par veselības stāvokli...
3. Darba līguma slēgšanas process:
- darba līguma saturs – praktiski ieteikumi;
- kādu informāciju/dokumentus drīkst un ko ir vērts prasīt no darbinieka un ko ar tiem darīt (arī saistībā ar datu regulu);
- kādus dokumentus saistībā ar darba attiecību sākumu izstrādā darba devējs;
- dažādi aizliegumi un ierobežojumi:  no komercnoslēpuma un materiālās atbildības līdz amatu savienošanas ierobežojumam u.tml. – būtība un praktiski ieteikumi;
- kā iepazīstināt ar iekšējiem normatīvajiem aktiem;
- vai, kam un kādēļ vajag, vai nevajag personas lietu.
4. Jaunie MK noteikumi – kuri no personāla dokumentiem jāglabā 75 gadus?
 
Dalības maksa: 
60.00 EUR + PVN (21%) (72,60 EUR t.sk. PVN) –  pastāvīgiem klientiem*
65.00 EUR + PVN (21%) (78.65 EUR t.sk. PVN)  – pārējiem semināra klausītājiem
*** atlaide 10% - piedaloties diviem un vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma, dalībniekiem no citām pilsētām. Atlaides nesummējas
* Pastāvīgs klients – ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā.
 
Vairāk informācijas un pieteikšanās mājaslapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010
 
EiroVest ◦ business training, Published from 09.09.2019 to 22.09.2019
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā.”
 
17. septembrī Rīgā, no plkst.12:00 līdz 14:30
18. septembrī Valmierā, no plkst.11:00 līdz 13:30
 
Lektore: finanšu grāmatvedības speciāliste Marina Ķere
 
Semināra programmā:
1. Vai likuma prasības attiecas tikai uz tiem, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, vai uz visiem grāmatvežiem? Kur un kādā likumā tas ir definēts.
2. Kā grāmatvedis var konstatēt sarežģītus, aizdomīgus darījumus?
3. Vai grāmatvedim pašam jāpārbauda riskanti partneri, vai arī tas ir vadītāja pienākums?View more
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā.”
 
17. septembrī Rīgā, no plkst.12:00 līdz 14:30
18. septembrī Valmierā, no plkst.11:00 līdz 13:30
 
Lektore: finanšu grāmatvedības speciāliste Marina Ķere
 
Semināra programmā:
1. Vai likuma prasības attiecas tikai uz tiem, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, vai uz visiem grāmatvežiem? Kur un kādā likumā tas ir definēts.
2. Kā grāmatvedis var konstatēt sarežģītus, aizdomīgus darījumus?
3. Vai grāmatvedim pašam jāpārbauda riskanti partneri, vai arī tas ir vadītāja pienākums?
4. Pēc kādām pazīmēm grāmatvedības dokumentos var redzēt dažas krāpšanas pazīmes, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
5. Kādas paroles grāmatvedis izmanto EDS sistēmā un kā tas ietekmē viņa atbildību.
6. Ko grāmatvedim nozīmē tas, ka stājās spēkā Trauksmes celšanas likums.
7. Grāmatvežu atbildība neinformēšanas gadījumā par sarežģītiem, aizdomīgiem darījumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, citiem pārkāpumiem.
8. Kas ir iekšējās kontroles sistēma? Kas to sastāda?
 
Dalības maksa:
55.00 EUR + PVN (66,55 EUR t.sk. PVN) – pastāvīgiem klientiem*
60.00 EUR + PVN  (72,60 EUR t.sk. PVN) –pārējiem semināra klausītājiem
*** atlaide 10% - piedaloties diviem un vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma, dalībniekiem no citām pilsētām. Atlaides nesummējas
* Pastāvīgs klients – ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā.
 
Vairāk informācijas un pieteikšanās mājaslapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010
 
 
EiroVest ◦ business training, Published from 09.09.2019 to 22.09.2019
SIA „EiroVest’’ piedāvā LIETVEDĪBAS KURSU „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” (24 māc.st., licencēta programma).
Kursi  paredzēti ne tikai lietvežiem, bet arī grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu pārvaldību. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā juridiskā spēka piešķiršana dokumentam, rīkojumu un sapulču protokolu noformēšana un citas svarīgas, ar dokumentu pārvaldību saistītas tēmas.
 
Kursa sākums: 2019. gada rudenī (tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
Mācību laiks: piektdienās no plkst. 15:00 līdz 19:00
Norises vieta: Rīgas centrs<... View more
SIA „EiroVest’’ piedāvā LIETVEDĪBAS KURSU „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” (24 māc.st., licencēta programma).
Kursi  paredzēti ne tikai lietvežiem, bet arī grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu pārvaldību. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā juridiskā spēka piešķiršana dokumentam, rīkojumu un sapulču protokolu noformēšana un citas svarīgas, ar dokumentu pārvaldību saistītas tēmas.
 
Kursa sākums: 2019. gada rudenī (tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
Mācību laiks: piektdienās no plkst. 15:00 līdz 19:00
Norises vieta: Rīgas centrs
 
Kursos tiks apgūts:
1. Ievads lietvedībā.
2. Dokuments un dokumentēšana.
3. Rekvizīti, to ietekme uz dokumenta juridisko spēku, saturs, noformējums un izvietojums.
4. Dokumentu iedalījums.
5. Pārvaldes dokumentu sistēma, tajā ietilpstošās dokumentu grupas un dokumenti.
6. Pārvaldes dokumentu daļas, to izstrādāšana un noformēšana.
7. Pārvaldes dokumentu tehniskā noformēšana.
8. Dokumentu atvasinājumi, to sagatavošana, apliecināšana. Dokumenta dublikāts.
9. Elektroniskie dokumenti.
10. Dokumentu aprite, dokumentu izpildes kontrole.
11. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana, dokumentu ievietošana lietās. Arhivēšana.
 
Lektore: Inese Blanka ir speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, vairāku gadu garumā vadījusi lietvedības kursus un seminārus SIA „EiroVest’’ klientiem
 
Maksa par kursiem: EUR 190.00 + PVN (229.90 EUR t.sk. PVN)
 
Pēc kursa apguves spēsiet nodrošināt lietvedības darba organizāciju uzņēmumā vai iestāde!
Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu.

Vairāk informācijas www.eirovest.lv sadaļā ''Kursi'' un pa tālruni +371 20231396
 
 
 
 
EiroVest ◦ business training, Published from 09.09.2019 to 22.09.2019
SIA “EiroVest” organizē  kursus pēc licencētas programmas  ”Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā” - 18 akadēmiskās stundas.
 
Kursu sākums: 2019. gada rudenī (tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)

Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā  kārtība, kādā identificē neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, darījumu definīcijas un uzraudzība, sankciju riska novērtēšana, Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā, vadītāju un grāmatvežu atbildība un citas tēmas.
 
Nodarbības vadīs profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 27 ... View more
SIA “EiroVest” organizē  kursus pēc licencētas programmas  ”Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā” - 18 akadēmiskās stundas.
 
Kursu sākums: 2019. gada rudenī (tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)

Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā  kārtība, kādā identificē neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, darījumu definīcijas un uzraudzība, sankciju riska novērtēšana, Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā, vadītāju un grāmatvežu atbildība un citas tēmas.
 
Nodarbības vadīs profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 27 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance” rakstu autore, Iekšējās kontroles sistēmas metodikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)” parauga autore Marina Ķere.
 
Maksa par kursiem: 70.00 + PVN (84.70 EUR t.sk. PVN)/par nodarbību jeb 280.00 + PVN (338.80 EUR +t.sk. PVN)/pilns kurss.
 
Plašāka informācija SIA EiroVest mājas lapā www.eirovest.lv sadaļā “Kursi”
 
 
EiroVest ◦ business training, Published from 09.09.2019 to 22.09.2019
GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati" ar finanšu grāmatvedības speciālisti Marinu Ķeri.
Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.
 
Kursu sākums Rīgā: 2019. gada 20. septembrī (1. grupa – piektdienās no 13:00 līdz 17:30), 21.septembrī (2. grupa– sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:40)
Mācību ilgums: 70 mācību stundas, 10 nodarbības, latviešu valodā
Norises vieta: Rīgas centrs
 
Ku... View more
GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati" ar finanšu grāmatvedības speciālisti Marinu Ķeri.
Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.
 
Kursu sākums Rīgā: 2019. gada 20. septembrī (1. grupa – piektdienās no 13:00 līdz 17:30), 21.septembrī (2. grupa– sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:40)
Mācību ilgums: 70 mācību stundas, 10 nodarbības, latviešu valodā
Norises vieta: Rīgas centrs
 
Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
1. Ievads grāmatvedības uzskaitē: grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi; grāmatvedības informācijas lietotāji.
2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
• LR likums „Par grāmatvedību”;
• LR likums „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā: uzņēmuma bilance; uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns; divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite: nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi; uzņēmuma pamatlīdzekļi.
5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite: krājumu uzskaite; debitoru uzskaite; naudas līdzekļu uzskaite.
6. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu)
7. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
8. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSAOI, IIN).
9. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
10. UIN deklarācija.
 
Maksa par kursiem: EUR 130,00 + PVN (157.30 EUR t.sk. PVN) mēnesī, jeb EUR 260,00 + PVN (314.60 EUR t.sk. PVN) pilns kurss
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.
 
Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!
Vairāk informācijas www.eirovest.lv sadaļā ‘’Kursi’’
 
Top! ◦ veikals, Published from 05.09.2019 to 18.09.2019

Top! akcijas buklets (05.09. - 18.09.)