Akcijas / Notikumi

EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 19.08.2019 līdz 31.08.2019
SIA „EiroVest’’ piedāvā LIETVEDĪBAS KURSU „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” (24 māc.st., licencēta programma).
Kursi  paredzēti ne tikai lietvežiem, bet arī grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu pārvaldību. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā juridiskā spēka piešķiršana dokumentam, rīkojumu un sapulču protokolu noformēšana un citas svarīgas, ar dokumentu pārvaldību saistītas tēmas.
 
Kursa sākums Rīgā: 2019. gada rudenī (tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
Kursu sākums Liepājā:  2019. gada 7. septembris

Kursos tiks apgūts: Rādīt vairāk
SIA „EiroVest’’ piedāvā LIETVEDĪBAS KURSU „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” (24 māc.st., licencēta programma).
Kursi  paredzēti ne tikai lietvežiem, bet arī grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu pārvaldību. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā juridiskā spēka piešķiršana dokumentam, rīkojumu un sapulču protokolu noformēšana un citas svarīgas, ar dokumentu pārvaldību saistītas tēmas.
 
Kursa sākums Rīgā: 2019. gada rudenī (tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
Kursu sākums Liepājā:  2019. gada 7. septembris

Kursos tiks apgūts:
1. Ievads lietvedībā.
2. Dokuments un dokumentēšana.
3. Rekvizīti, to ietekme uz dokumenta juridisko spēku, saturs, noformējums un izvietojums.
4. Dokumentu iedalījums.
5. Pārvaldes dokumentu sistēma, tajā ietilpstošās dokumentu grupas un dokumenti.
6. Pārvaldes dokumentu daļas, to izstrādāšana un noformēšana.
7. Pārvaldes dokumentu tehniskā noformēšana.
8. Dokumentu atvasinājumi, to sagatavošana, apliecināšana. Dokumenta dublikāts.
9. Elektroniskie dokumenti.
10. Dokumentu aprite, dokumentu izpildes kontrole.
11. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana, dokumentu ievietošana lietās. Arhivēšana.
 
Lektore: Inese Blanka ir speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, vairāku gadu garumā vadījusi lietvedības kursus un seminārus SIA „EiroVest’’ klientiem

Maksa par kursiem: EUR 190.00 + PVN (229.90 EUR t.sk. PVN)
 
Pēc kursa apguves spēsiet nodrošināt lietvedības darba organizāciju uzņēmumā vai iestāde!
Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu.

Vairāk informācijas: www.eirovest.lv sadaļā ''Kursi'' un pa tālruni +371 20231396
 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 19.08.2019 līdz 31.08.2019
GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati" ar finanšu grāmatvedības speciālisti Marinu Ķeri.
Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.
 
Kursu sākums Rīgā: 2019. gada 20. septembrī (1. grupa – piektdienās no 13:00 līdz 17:30), 21.septembrī (2. grupa– sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:40)
Kursu sākums Liepājā: 2019. gada 16. septembrī (sapulce), 18. septembrī (1. nodarbība)
 
Mācību ilgums: 70 mācību stundas, 10 no... Rādīt vairāk
GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati" ar finanšu grāmatvedības speciālisti Marinu Ķeri.
Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.
 
Kursu sākums Rīgā: 2019. gada 20. septembrī (1. grupa – piektdienās no 13:00 līdz 17:30), 21.septembrī (2. grupa– sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:40)
Kursu sākums Liepājā: 2019. gada 16. septembrī (sapulce), 18. septembrī (1. nodarbība)
 
Mācību ilgums: 70 mācību stundas, 10 nodarbības, latviešu valodā

Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
1. Ievads grāmatvedības uzskaitē: grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi; grāmatvedības informācijas lietotāji.
2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
• LR likums „Par grāmatvedību”;
• LR likums „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā: uzņēmuma bilance; uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns; divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite: nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi; uzņēmuma pamatlīdzekļi.
5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite: krājumu uzskaite; debitoru uzskaite; naudas līdzekļu uzskaite.
6. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu)
7. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
8. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSAOI, IIN).
9. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
10. UIN deklarācija.
 
Maksa par kursiem: EUR 130,00 + PVN (157.30 EUR t.sk. PVN) mēnesī, jeb EUR 260,00 + PVN (314.60 EUR t.sk. PVN) pilns kurss
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.
 
Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!
Vairāk informācijas: www.eirovest.lv sadaļā ‘’Kursi’’
 
 
 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 19.08.2019 līdz 31.08.2019
SIA “EiroVest” organizē  kursus pēc licencētas programmas  ”Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā” - 18 akadēmiskās stundas.
 
Kursu sākums: 2019. gadā rudenī (tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
 
Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā  kārtība, kādā identificē neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, darījumu definīcijas un uzraudzība, sankciju riska novērtēšana, Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā, vadītāju un grāmatvežu atbildība un citas tēmas.
 
Nodarbības vadīs profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste... Rādīt vairāk
SIA “EiroVest” organizē  kursus pēc licencētas programmas  ”Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā” - 18 akadēmiskās stundas.
 
Kursu sākums: 2019. gadā rudenī (tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
 
Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā  kārtība, kādā identificē neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, darījumu definīcijas un uzraudzība, sankciju riska novērtēšana, Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā, vadītāju un grāmatvežu atbildība un citas tēmas.
 
Nodarbības vadīs profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 27 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance” rakstu autore, Iekšējās kontroles sistēmas metodikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)” parauga autore Marina Ķere.
 
Maksa par kursiem: 70.00 + PVN (84.70 EUR t.sk. PVN)/par nodarbību jeb 280.00 + PVN (338.80 EUR +t.sk. PVN)/pilns kurss.
 
Plašāka informācija SIA EiroVest mājaslapā www.eirovest.lv sadaļā “Kursi”
 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 16.08.2019 līdz 23.08.2019

“Trauksmes celšanas likums un tā ieviešana uzņēmumos” 

6. septembrī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 14:00 
Lektore: Inese Slišāne –  personāla vadītāja Liepājas simfoniskajā orķestrī 

Semināra programmā:  
* Trauksmes likuma būtība un mērķi; 
* Trauksmes cēlējs, tā pazīmes; 
* Kādas ir trauksmes cēlēja tiesības; 
* Īpaši svarīgās jomas trauksmes celšanai; 
* Iekšējo kārtības noteikumu izstrāde; 
* Veicamās darbības, lai šo likumu ieviestu uzņēmumā; 
* Trauksmes ziņojumu izskatīšanas kārtība un darbības soļi pareizā secībā; ... Rādīt vairāk

“Trauksmes celšanas likums un tā ieviešana uzņēmumos” 

6. septembrī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 14:00 
Lektore: Inese Slišāne –  personāla vadītāja Liepājas simfoniskajā orķestrī 

Semināra programmā:  
* Trauksmes likuma būtība un mērķi; 
* Trauksmes cēlējs, tā pazīmes; 
* Kādas ir trauksmes cēlēja tiesības; 
* Īpaši svarīgās jomas trauksmes celšanai; 
* Iekšējo kārtības noteikumu izstrāde; 
* Veicamās darbības, lai šo likumu ieviestu uzņēmumā; 
* Trauksmes ziņojumu izskatīšanas kārtība un darbības soļi pareizā secībā; 
* Trauksmes cēlēja ziņojuma reģistrācija un pseidonimizācija;   
* Dažādi piemēri, diskusija. 

Dalības maksa:
EUR 65.00 + PVN (21%) (78.65 EUR t.sk. PVN) –  pastāvīgajiem klientiem  
EUR 70.00 + PVN (21%) ( 84,70 EUR t.sk. PVN ) –  pārējiem semināra klausītājiem. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 16.08.2019 līdz 23.08.2019
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā.” 

4. septembrī Ventspilī, no plkst.11:00 līdz 13:30 
5. septembrī Liepājā, no plkst.10:00 līdz 12:30 
17. septembrī Rīgā, no plkst.12:00 līdz 14:30 
18. septembrī Valmierā, no plkst.11:00 līdz 13:30 
Lektore: finanšu grāmatvedības speciāliste Marina Ķere 

Semināra programmā: 
1. Vai likuma prasības attiecas tikai uz tiem, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, vai uz vis... Rādīt vairāk
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā.” 

4. septembrī Ventspilī, no plkst.11:00 līdz 13:30 
5. septembrī Liepājā, no plkst.10:00 līdz 12:30 
17. septembrī Rīgā, no plkst.12:00 līdz 14:30 
18. septembrī Valmierā, no plkst.11:00 līdz 13:30 
Lektore: finanšu grāmatvedības speciāliste Marina Ķere 

Semināra programmā: 
1. Vai likuma prasības attiecas tikai uz tiem, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, vai uz visiem grāmatvežiem? Kur un kādā likumā tas ir definēts.  
2. Kā grāmatvedis var konstatēt sarežģītus, aizdomīgus darījumus?  
3. Vai grāmatvedim pašam jāpārbauda riskanti partneri, vai arī tas ir vadītāja pienākums? 
4. Pēc kādām pazīmēm grāmatvedības dokumentos var redzēt dažas krāpšanas pazīmes, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 
5. Kādas paroles grāmatvedis izmanto EDS sistēmā un kā tas ietekmē viņa atbildību. 
6. Ko grāmatvedim nozīmē tas, ka stājās spēkā Trauksmes celšanas likums. 
7. Grāmatvežu atbildība neinformēšanas gadījumā par sarežģītiem, aizdomīgiem darījumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, citiem pārkāpumiem.  
8. Kas ir iekšējās kontroles sistēma? Kas to sastāda? 

Dalības maksa:  
55.00 EUR + PVN (66,55 EUR t.sk. PVN) – pastāvīgiem klientiem* 
60.00 EUR + PVN  (72,60 EUR t.sk. PVN) –pārējiem semināra klausītājiem 

Vairāk informācijas un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 16.08.2019 līdz 23.08.2019
“2019. gada aktualitātes personāla lietvedībā un personas datu aizsardzības nodrošināšana” 

30. augustā Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 
Lektore: Gundega Dambe – personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore

Semināra programmā:   
1. Efektīvāka personāla lietvedība - dokumenti no kuriem var atteikties, kāpēc? 
2. Pamatojuma dokumenti - vai un kāpēc tie vajadzīgi? 
3. Kā pareizi veidot personas lietas; 
4. Kāpēc un kā veidot personas lietas? 
5. Kādus dokumentus ievietot personas lietā? 
6. Personas lieta un personas datu aizsardzība, ko darba d... Rādīt vairāk
“2019. gada aktualitātes personāla lietvedībā un personas datu aizsardzības nodrošināšana” 

30. augustā Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 
Lektore: Gundega Dambe – personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore

Semināra programmā:   
1. Efektīvāka personāla lietvedība - dokumenti no kuriem var atteikties, kāpēc? 
2. Pamatojuma dokumenti - vai un kāpēc tie vajadzīgi? 
3. Kā pareizi veidot personas lietas; 
4. Kāpēc un kā veidot personas lietas? 
5. Kādus dokumentus ievietot personas lietā? 
6. Personas lieta un personas datu aizsardzība, ko darba devējs drīkst prasīt un kāpēc? 
7. Kā uzglabāt personu sensitīvo informāciju?  
8. Privātuma politika – kas tā ir? Vai vajag prasīt personas piekrišanu datu apstrādei? 
9. Kā dokumentēt izmaiņas darba attiecībās? 
10. Cik ilgi jāglabā personas datus?  
11. Kuros gadījumos un kad drīkst iznīcināt personas datus? 

Dalības maksa:  
EUR 72.00 + PVN (21%) (87,12 EUR t.sk. PVN) – pastāvīgajiem klientiem* 
EUR 79.00 + PVN (21%) (95,59 EUR t.sk. PVN) –  pārējiem semināra klausītājiem. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās mājaslapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 16.08.2019 līdz 29.08.2019
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā.” 

29. augustā Liepājā, no plkst.10:00 līdz 12:30 (seminārs krievu valodā) 
Lektore: finanšu grāmatvedības speciāliste Marina Ķere 

Semināra programmā: 
1. Vai likuma prasības attiecas tikai uz tiem, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, vai uz visiem grāmatvežiem? Kur un kādā likumā tas ir definēts.  
2. Kā grāmatvedis var konstatēt sarežģītus, aizdomīgus darījumus?  
3. Vai grāmatvedim pašam jāpārbauda riskanti partneri, vai arī tas ir vadītāja pienā... Rādīt vairāk
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā.” 

29. augustā Liepājā, no plkst.10:00 līdz 12:30 (seminārs krievu valodā) 
Lektore: finanšu grāmatvedības speciāliste Marina Ķere 

Semināra programmā: 
1. Vai likuma prasības attiecas tikai uz tiem, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, vai uz visiem grāmatvežiem? Kur un kādā likumā tas ir definēts.  
2. Kā grāmatvedis var konstatēt sarežģītus, aizdomīgus darījumus?  
3. Vai grāmatvedim pašam jāpārbauda riskanti partneri, vai arī tas ir vadītāja pienākums? 
4. Pēc kādām pazīmēm grāmatvedības dokumentos var redzēt dažas krāpšanas pazīmes, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 
5. Kādas paroles grāmatvedis izmanto EDS sistēmā un kā tas ietekmē viņa atbildību. 
6. Ko grāmatvedim nozīmē tas, ka stājās spēkā Trauksmes celšanas likums. 
7. Grāmatvežu atbildība neinformēšanas gadījumā par sarežģītiem, aizdomīgiem darījumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, citiem pārkāpumiem.  
8. Kas ir iekšējās kontroles sistēma? Kas to sastāda? 

Dalības maksa:  
55.00 EUR + PVN (66,55 EUR t.sk. PVN) – pastāvīgiem klientiem* 
60.00 EUR + PVN  (72,60 EUR t.sk. PVN) –pārējiem semināra klausītājiem 

Vairāk informācijas un pieteikšanās mājaslapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27030331 

 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 16.08.2019 līdz 22.08.2019
“PVN reversā kārtība, vaučeri, PVN izslēgšana un citi jaunumi” 

22. augustā Liepājā no plkst. 11:00 līdz 15:00 
Lektore: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante 

Semināra programmā:   
Par grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā: 
·   par apliekamo vērtību darījumos, 
·   par nekustamo īpašumu un apbūves tiesību piešķiršanu, 
·   par darījumiem ar vaučeriem; 
·   dāvanu kartes; 
·   priekšapmaksas kartes; 
·   viesnīcu pasūtījums; 
&m... Rādīt vairāk
“PVN reversā kārtība, vaučeri, PVN izslēgšana un citi jaunumi” 

22. augustā Liepājā no plkst. 11:00 līdz 15:00 
Lektore: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante 

Semināra programmā:   
Par grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā: 
·   par apliekamo vērtību darījumos, 
·   par nekustamo īpašumu un apbūves tiesību piešķiršanu, 
·   par darījumiem ar vaučeriem; 
·   dāvanu kartes; 
·   priekšapmaksas kartes; 
·   viesnīcu pasūtījums; 
·   par īpašo PVN režīmu elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem (MOSS), 
·   PVN reģistrācijas slieksnis; 
·   par īpašo nodokļa piemērošanas režīmu melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm, 
·   par PVN atbrīvojuma piemērošanu neatkarīgās personu grupas sniegtajiem pakalpojumiem 
    šīs grupas dalībniekiem, 
·   par reverso PVN maksāšanas kārtību melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm, 
·   nodokļa iemaksas valsts budžetā termiņš, 
·   PVN izslēgšana, ja nav apgrozījuma; 
·   PVN atkārtota reģistrācija; 
·   citi grozījumi; 
·   ko VID pārbauda priekšnodokļa atskaitīšanā; 
·   problēmu risinājums. 

Dalības maksa:  
EUR 70.00 + PVN (84,70 EUR t.sk. PVN) - pastāvīgajiem klientiem* 
EUR 75.00 + PVN (90,75 EUR t.sk. PVN) - pārējiem semināra klausītājiem.  

Vairāk informācijas un pieteikšanās mājaslapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 16.08.2019 līdz 23.08.2019
“Minimālās mēneša darba algas un minimālās stundas tarifa likmes problēmsituācijas 2019. gadā. IIN un VSAOI lielo algu saņēmējiem, solidaritātes nodoklis.” 

20.augustā Liepājā no plkst. 10:00 līdz 12:00 (seminārs krievu valodā) 

22.augustā Rīgā, no plkst. 14:00 līdz 16.00 (seminārs krievu valodā) 

22.augustā Daugavpilī, no plkst. 10:00 līdz 12:00 ( seminārs krievu valodā) 

27. augustā Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 12:00 

Lektore: Inga Zāle – finanšu grāmatvedības speciāliste 

Semināra programmā:  
1. Minimālā mēneša darba alga... Rādīt vairāk
“Minimālās mēneša darba algas un minimālās stundas tarifa likmes problēmsituācijas 2019. gadā. IIN un VSAOI lielo algu saņēmējiem, solidaritātes nodoklis.” 

20.augustā Liepājā no plkst. 10:00 līdz 12:00 (seminārs krievu valodā) 

22.augustā Rīgā, no plkst. 14:00 līdz 16.00 (seminārs krievu valodā) 

22.augustā Daugavpilī, no plkst. 10:00 līdz 12:00 ( seminārs krievu valodā) 

27. augustā Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 12:00 

Lektore: Inga Zāle – finanšu grāmatvedības speciāliste 

Semināra programmā:  
1. Minimālā mēneša darba alga: 
1.1. akorda algas sistēma; 
1.2. laika algas sistēma; 
1.3. nepilns darba laiks; 
1.4. summētais darba laiks ar dažādu pārskata perioda garumu; 
1.5. stundas algas likme 2019. gadā; 
1.6. atlīdzība par svētku dienām, kas iekrīt darbiniekam noteiktajās darba dienās; 
1.7. alga + piemaksas + prēmija; 
1.8. atvaļinājuma naudas un slimības naudas aprēķins; 
1.9. alga + atvaļinājuma nauda; 
1.10. citas problēmsituācijas. 
2. Minimālās stundas tarifa likmes 2019. gadā: 
2.1. summētais darba laiks ar dažādu pārskata perioda garumu; 
2.2. pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme; 
2.3. nepilns darba laiks; 
2.4. atlīdzība par svētku dienām, kas iekrīt darbiniekam noteiktajās darba dienās; 
2.5. alga, piemaksas, atvaļinājuma nauda, slimības nauda; 
2.6. citas problēmsituācijas. 
3. Lielo algu saņēmējiem: 
3.1. VSAOI; 
3.2. IIN; 
3.3. Solidaritātes nodoklis; 
3.4. Gada ienākumu deklarācija. 

Dalības maksa:  
EUR 50.00 + PVN  (60,50 EUR t.sk. PVN) - pastāvīgajiem klientiem* 
EUR 55.00 + PVN (66,55 EUR t.sk. PVN) - pārējiem semināra klausītājiem. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās mājaslapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010 
Medeors pluss-S ◦ Veselības centrs, Publicēts no 15.08.2019 līdz 03.09.2019
GRŪTNIEČU   VINGROŠANAS  NODARBĪBAS

No 01.09.2019. OTRDIENĀS plkst. 16: 00 notiks grupu nodarbības grūtniecēm .

Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Daina Streļča 
Pieteikšanās pirms tam obligāta!

Pieejama Relaksējošā  Grūtnieču Masāža 60 Min Garumā – 30.00 Eur .