Akcijas / Notikumi

EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 18.05.2018 līdz 30.06.2018
GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati". 
Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.

Tiek komplektētas apmācību grupas:
Rīgā (latviešu valodā) – kursu sākums 22. maijā (vai tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
Liepājā (krievu valodā) – kursu sāksies tiklīdz tiks nokomplektēta grupa
Pasniedzēja: finanšu grāmatvedības speciāliste Marina Ķere

Rādīt vairāk
GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati". 
Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.

Tiek komplektētas apmācību grupas:
Rīgā (latviešu valodā) – kursu sākums 22. maijā (vai tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
Liepājā (krievu valodā) – kursu sāksies tiklīdz tiks nokomplektēta grupa
Pasniedzēja: finanšu grāmatvedības speciāliste Marina Ķere

Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
1. Ievads grāmatvedības uzskaitē:
grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi; grāmatvedības informācijas lietotāji.
2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR.
3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā:
uzņēmuma bilance; uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns; divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi (uzskaite, vērtības norakstīšana finanšu uzskaitē); uzņēmuma pamatlīdzekļi (uzskaite, nolietojuma aprēķināšana finanšu uzskaitē)
5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
krājumu uzskaite; debitoru uzskaite (norēķini ar pircējiem, norēķini ar dibinātājiem un citi); naudas līdzekļu uzskaite (skaidrās naudas uzskaite, bezskaidrās naudas uzskaite)
6. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu)
7. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
8. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSAOI, IIN).
9. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
10. UIN deklarācija.

Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!
Vairāk informācija: www.eirovest.lv sadaļā ‘’Kursi’’
Kursi Rīgā ---> http://www.eirovest.lv/kurss/kursi-riga-uznemuma-finansu-gramatvedibas-pamati-70-akad-st/
Kursi Liepājā ---> http://www.eirovest.lv/ru/kurss/kursi-v-vliepaje-osnovi-finansovoj-buhgalterii-predprijatija/
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 18.05.2018 līdz 30.06.2018
SIA „EiroVest’’ piedāvā LIETVEDĪBAS KURSU „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”
(24 māc.st., licencēta programma).
Kursi ikvienam, kurš vēlas apgūt prasmes organizēt dokumentu pārvaldību un pārzināt biroja darba organizāciju. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā juridiskā spēka piešķiršana dokumentam, rīkojumu un sapulču protokolu noformēšana un citas svarīgas, ar dokumentu pārvaldību saistītas tēmas. Ne tikai lietvežiem, bet arī grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu pārvaldību. 

Kursa sākums: 2018. gada maijā (vai tiklīdz tiks nokompl... Rādīt vairāk
SIA „EiroVest’’ piedāvā LIETVEDĪBAS KURSU „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem”
(24 māc.st., licencēta programma).
Kursi ikvienam, kurš vēlas apgūt prasmes organizēt dokumentu pārvaldību un pārzināt biroja darba organizāciju. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā juridiskā spēka piešķiršana dokumentam, rīkojumu un sapulču protokolu noformēšana un citas svarīgas, ar dokumentu pārvaldību saistītas tēmas. Ne tikai lietvežiem, bet arī grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu pārvaldību. 

Kursa sākums: 2018. gada maijā (vai tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
Mācību laiks Rīgā: piektdienās no plkst. 15:00 līdz 19:00
Mācību laiksLiepājā: sestdienās no plkst. 11:00 līdz 15:00

Kursos tiks apgūts:
1. Ievads lietvedībā.
2. Dokuments un dokumentēšana.
3. Rekvizīti, to ietekme uz dokumenta juridisko spēku, saturs, noformējums un izvietojums.
4. Dokumentu iedalījums.
5. Pārvaldes dokumentu sistēma, tajā ietilpstošās dokumentu grupas un dokumenti.
6. Pārvaldes dokumentu daļas, to izstrādāšana un noformēšana.
7. Pārvaldes dokumentu tehniskā noformēšana.
8. Dokumentu atvasinājumi, to sagatavošana, apliecināšana. Dokumenta dublikāts.
9. Elektroniskie dokumenti.
10. Dokumentu aprite, dokumentu izpildes kontrole.
11. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana, dokumentu ievietošana lietās. Arhivēšana.

Lektore: Inese Blanka ir speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, vairāku gadu garumā vadījusi lietvedības kursus un seminārus SIA „EiroVest’’ klientiem

Pēc kursa apguves spēsiet nodrošināt lietvedības darba organizāciju uzņēmumā vai iestāde! 
Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu.

Vairāk informācija SIA "EiroVest" mājas lapā sadaļā ''Kursi'' --> http://www.eirovest.lv/lietvedibas_kursi/
Tavex ◦ valūtas maiņa, Publicēts no 15.05.2018 līdz 31.05.2018
InCREDIT GROUP ◦ kreditēšanas centrs barona, Publicēts no 15.05.2018 līdz 31.05.2018
Latvia Tours Vecrīgā ◦ tūrisma aģentūra, Publicēts no 15.05.2018 līdz 31.05.2018
Mego ◦ veikals, Publicēts no 15.05.2018 līdz 27.05.2018

Mego akcijas buklets (14.05. - 27.05.)

Aizdevums.lv ◦ aizdevumi, Publicēts no 15.05.2018 līdz 31.05.2018
Saņem aizdevumu jauna auto iegādei, nopērc savu sapņu auto 30 dienu laikā un bonusā saņem auto apdrošināšanu MIKROKASKO bezmaksas!*

Apdrošinātie riski:
  • Automašīnas zādzība
  • Automašīnas pilnīga bojāeja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā       
  • Pašrisks 10%
Aizdevums auto iegādei no 701 EUR - 15 000 EUR, atmaksas termiņš no 3 mēnešiem - 84 mēnešiem.

*Saskaņā ar AAS BALTA apdrošināšanas noteikumiem Nr.2101.A01
Banknote ◦ aizdevumi, pārskaitījumi, lombards, Publicēts no 15.05.2018 līdz 31.05.2018
Mēs vēlamies zināt, kāpēc Jūs izvēlējāties tieši Banknote un esam gatavi par to samaksāt! 
Dalieties savā stāstā šeit: http://stasti.banknote.lv/
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 10.05.2018 līdz 08.06.2018
“Darba tiesisko attiecību izbeigšana. Darbinieka atbrīvošana no darba. Kā rīkoties, lai izvairītos no konflikta?”
Seminārs par aktualitātēm, kas jāņem vērā 2018. gadā. Ar praktiskiem piemēriem lektore skaidros biežāk pieļautās kļūdas.
Tiks piedāvāti dažādu dokumentu paraugi.

 
5. jūnijā Rīgā un 8. jūnijā Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 14:15 (4 māc. st.)
Lektore: Maija Pastare - darba tiesību speciāliste, juriskonsulte

Semināra programmā:
1. Darbinieka uzteikums.
2. Uzteikuma termiņi.
3. Darbinieka uzteikums, ja viņam ir svarīgs iemesls.
4. Darba devēja uzteikums.
5. Uzteikuma tiesiskais p... Rādīt vairāk
“Darba tiesisko attiecību izbeigšana. Darbinieka atbrīvošana no darba. Kā rīkoties, lai izvairītos no konflikta?”
Seminārs par aktualitātēm, kas jāņem vērā 2018. gadā. Ar praktiskiem piemēriem lektore skaidros biežāk pieļautās kļūdas.
Tiks piedāvāti dažādu dokumentu paraugi.

 
5. jūnijā Rīgā un 8. jūnijā Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 14:15 (4 māc. st.)
Lektore: Maija Pastare - darba tiesību speciāliste, juriskonsulte

Semināra programmā:
1. Darbinieka uzteikums.
2. Uzteikuma termiņi.
3. Darbinieka uzteikums, ja viņam ir svarīgs iemesls.
4. Darba devēja uzteikums.
5. Uzteikuma tiesiskais pamatojums.
6. Darbinieku skaita samazināšana.
7. Priekšrocības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā.
8. Uzteikuma kārtība.
9. Uzteikuma faktisko apstākļu izklāsts.
10. Uzteikuma termiņi.
11. Ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs.
12. Uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi.
13. Laiks jauna darba meklēšanai.
14. Atlaišanas pabalsts.
15. Uzteikuma paziņošana.
16. Kā atlaist pazudušu darbinieku.
17. Kā rīkoties, lai izvairītos no konflikta.
18. Darba devēja pienākumi, atlaižot darbinieku.
19. Citi darba tiesisko attiecību izbeigšanās pamati.
20. Darbinieka un darba devēja vienošanās.

Dalības maksa: EUR 64.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 69.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396
 
Medeors pluss ◦ veselības centrs, Publicēts no 08.05.2018 līdz 31.05.2018
Bērniem Vispārattīstoša vingrošana

Vispārattīstošo vingrošanu fizioterapeita vadībā var apmeklēt profilaktiski, kā arī dažādu kustību un balsta aparāta traucējumu gadījumā, piemēram, ja ir vērojamas stājas izmaiņas, muskulatūras disbalanss.

Ar vingrošanas palīdzību ir iespējams:

koriģēt gaitu,
uzlabot līdzsvaru, koordināciju un lokanību,
mazināt traumu risku,
kā arī veicināt dažādu elpošanas slimību profilaksi.

Nodarbības notiek bērniem saistošā veidā, izmantojot dažādu inventāru, pielāgotas spēles un rotaļas atkarībā no bērnu vecuma.