Akcijas / Notikumi

EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 05.08.2020 līdz 07.09.2020

“Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes 2020. gadā. Plānotie grozījumi likumā „Par grāmatvedību”, t.sk. grāmatvedības  ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana.”
8.septembrī seminārs Liepājā, no plkst. 10:00 līdz 12:00

Lektore: Marina Ķere – profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 29 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance” rakstu autore, grāmatvedības kursu pasniedzēja, uzņēmēja, ilggadēja SIA EiroVest lektore, piedalījusies Finanšu ministrijas darba grupas likumprojekta “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” izstrādē
 
Semināra programmā:
1. Likumā “Par grāmatvedību” grozīju... Rādīt vairāk

“Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes 2020. gadā. Plānotie grozījumi likumā „Par grāmatvedību”, t.sk. grāmatvedības  ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana.”
8.septembrī seminārs Liepājā, no plkst. 10:00 līdz 12:00

Lektore: Marina Ķere – profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 29 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance” rakstu autore, grāmatvedības kursu pasniedzēja, uzņēmēja, ilggadēja SIA EiroVest lektore, piedalījusies Finanšu ministrijas darba grupas likumprojekta “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” izstrādē
 
Semināra programmā:
1. Likumā “Par grāmatvedību” grozījumi no 01.07.2020.
2. Ar saimniecisko darbību saistīti un nesaistīti izdevumi - UIN likuma jauninājumi no 01.01.2020.
3. Izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra svarīgākās nianses.
4. Noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” aktualitātes.
5. Pienākums sniegt informāciju par patieso labuma guvēju no 01.07.2020.
6. Plānotie būtiskākie grozījumi likumā „Par grāmatvedību”.
7. Grāmatvedībasārpakalpojumu sniedzēju licencēšana.
8. Citi aktuālie jautājumi.

Dalības maksa: 
EUR 20.00 + PVN — pastāvīgiem klientiem*
EUR 25.00 + PVN — pārējiem klausītājiem
* Pastāvīgs klients – ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā.
 
Plašāka informācija ir redzama mājaslapā www.eirovest.lv
 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 04.08.2020 līdz 14.09.2020
“Darbinieka profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana. Darba devēja tiesības uz apmācības izdevumu ieturēšanu un zaudējumu atlīdzību.”
15. septembrī seminārs Rīgā, no plkst.11:00 līdz 15:30

Lektore: Aija Vāciete - praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā, kā arī klientu pārstāvībā Valsts darba inspekcijā administratīvo pārkāpumu lietvedības ietvaros
 
Semināra programmā:
1. Kādi dokumenti nepieciešami darbinieka nosūtīšanai uz profesionālo apmācību, kvalifikācijas celšanu;
Rādīt vairāk
“Darbinieka profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana. Darba devēja tiesības uz apmācības izdevumu ieturēšanu un zaudējumu atlīdzību.”
15. septembrī seminārs Rīgā, no plkst.11:00 līdz 15:30

Lektore: Aija Vāciete - praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā, kā arī klientu pārstāvībā Valsts darba inspekcijā administratīvo pārkāpumu lietvedības ietvaros
 
Semināra programmā:
1. Kādi dokumenti nepieciešami darbinieka nosūtīšanai uz profesionālo apmācību, kvalifikācijas celšanu;
2. Kā ir apmaksājams mācību periods un ar to saistītie izdevumi;
3. Vienošanās dokuments un tā saturs;
4. Darba attiecību izbeigšana un vienošanās nosacījumu izpilde;
5. Darba devēja tiesības uz apmācību izdevumu atlīdzību vai to piedziņu tiesas ceļā;
6. Gadījumi, kad darba devējam nav tiesības uz apmācības izdevumu atlīdzību; kā izvairīties no šādām situācijām;
7. Raksturīgākās kļūdas vienošanās dokumentā un veicot ieturējumus;
8.Tiesu prakse.
 
Dalības maksa: 
EUR 72.00 + PVN — pastāvīgiem klientiem*
EUR 77.00 + PVN — pārējiem semināra klausītājiem
*** atlaide 10% - piedaloties diviem un vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma, dalībniekiem no citām pilsētām. Atlaides nesummējas.
* Pastāvīgs klients – ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā.
 
Plašāka informācija ir redzama mājaslapā www.eirovest.lv
 
 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 04.08.2020 līdz 09.09.2020

“Ar nodokļiem neapliekamās izmaksas darbiniekiem.”
10. septembrī vebinārs, no plkst. 11:00 līdz 14:00

Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Vebināra programmā:
1. Grozījumi darba līgumā – vai ir nepieciešams atrunāt kompensācijas? Vai kompensācijas pienākas tikai, ja darbinieks strādā attālināti?
2. Kompensējamie izdevumi: elektrība, internets, dators, printeris, telefons, dzīvokļa telpas, komunālās izmaksas, nekustamā īpašuma nodoklis, tehnikas un inventāra nolietojums
3. Kompensāciju summu ierobežojumi
4. Proporcijas aprēķināšana
5... Rādīt vairāk

“Ar nodokļiem neapliekamās izmaksas darbiniekiem.”
10. septembrī vebinārs, no plkst. 11:00 līdz 14:00

Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Vebināra programmā:
1. Grozījumi darba līgumā – vai ir nepieciešams atrunāt kompensācijas? Vai kompensācijas pienākas tikai, ja darbinieks strādā attālināti?
2. Kompensējamie izdevumi: elektrība, internets, dators, printeris, telefons, dzīvokļa telpas, komunālās izmaksas, nekustamā īpašuma nodoklis, tehnikas un inventāra nolietojums
3. Kompensāciju summu ierobežojumi
4. Proporcijas aprēķināšana
5. Kompensācijas par vieglo automašīnu, kas izmantota darbam
6. Vai kompensācijas apliek ar IIN un VSAOI?
7. Vai par kompensācijām drīkst atskaitīt priekšnodokli?
8. Vai par kompensācijām jāmaksā UIN?
9. Kā grāmatot šādus izdevumus?
10. Darbinieka profilaktiskie veselības aizsardzības izdevumi – vai darba devējs drīkst kompensēt briļļu  iegādi? Kā sastādīt dokumentus – rīkojumus, aktus?
11. Kafijas, tējas, uzkodu iegāde darbiniekiem – kā pareizi noformēt dokumentus un nepārmaksāt nodokļus.
12. Medikamentu izdevumi. Vai darba devējs drīkst nodrošināt darba vietā tabletes, zāles?
13. Veselības uzlabošanas aktivitātes.
14. Darba aizsardzības pārkāpumi, atbildība.
15. Vai var atlaist darbinieku par darba aizsardzības un darba kārtības pārkāpumiem?
 
Dalības maksa:
EUR 55.00 + PVN (EUR 66.55 t.sk. PVN)  — pastāvīgiem klientiem*
EUR 60.00 + PVN (EUR 72.60 t.sk. PVN) — pārējiem semināra klausītājiem
* Pastāvīgs klients – ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā
 
Plašāka informācija ir redzama mājaslapā www.eirovest.lv
 
 
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 03.08.2020 līdz 27.08.2020
“Актуальные вопросы законодательства 2020 года, которые необходимо учитывать руководителям и бухгалтерам предприятий.”
Лектор: проф.магистр, специалист по финансовой бухгалтерии с 29-летним опытом работы, член ассоциации бухгалтеров Латвии, Марина Кере
25 августа семинар в Риге, с 15:00 до 17:00
26 августа семинар в Даугавпилсе, с 10:00 до 12:00
27 августа семинар в Лиепае, с 10:00 до 12:00 

Программа семинара:
  1. Применение ставки НДС 0% в 20...
Rādīt vairāk
“Актуальные вопросы законодательства 2020 года, которые необходимо учитывать руководителям и бухгалтерам предприятий.”
Лектор: проф.магистр, специалист по финансовой бухгалтерии с 29-летним опытом работы, член ассоциации бухгалтеров Латвии, Марина Кере
25 августа семинар в Риге, с 15:00 до 17:00
26 августа семинар в Даугавпилсе, с 10:00 до 12:00
27 августа семинар в Лиепае, с 10:00 до 12:00 

Программа семинара:
  1. Применение ставки НДС 0% в 2020 году при отправке товаров в страны ЕС. Какие документы должны бытьв бухгалтерии для доказательства применения ставки 0%? Достаточно ли только CMR? В каких ситуациях нужны дополнительные документы?
  2. Новинки в   порядке   исключения лиц из регистра плательщиков НДС. Сложно ли потом восстановиться врегистре плательщиков НДС?
  3. Новинки, касающиеся командировок и рабочих поездок, которые надо применять в 2020 году.
  4. Истинный получатель блага – какую информацию и кто обязаны подавать в соответствующие учреждения с1 июля 2020 года.
  5. Новые штрафные санкции c 1 июля 2020 года за опоздания с отчётами или декларациями, за нарушениеправил декларирования сделок в наличных, за неподачу сообщений о сомнительных сделках и др.
  6. Что такое „sliekšņa deklarācija”, кто её должен подавать и в какое учреждение.
  7. Ужесточение ответственности за нарушение ведения бухгалтерского учёта и закона «О предотвращениилегализации средств, полученных преступным путём и предотвращении терроризма и пролиферации» - новые нормы. Какой штраф можем получить и за что?
 
Стоимость семинара: 
20.00 EUR + НДС — постоянным клиентам*
25.00 EUR + НДС — всем остальным участникам
* Постоянный клиент - это клиент, который посетил три и больше семинаров за последние 2 года

Больше информации на домашней странице www.eirovest.lv
 
Account MK ◦ grāmatvedības pakalpojumi , Publicēts no 03.08.2020 līdz 31.08.2020
SIA’’Account MK” piedāvā datorizētu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai gan fiziskām, gan juridiskām personām. Garantējam klientu datu konfidencialitāti, kā arī uzņemamies atbildību par finanšu dokumentu un atskaišu savlaicīgu, un precīzu sagatavošanu.

Mūsu komandā darbojas tikai augsti kvalificēti speciālisti ar lielu pieredzi grāmatvedības un finanšu nozarē. Darbiniekiem regulāri tiek rīkotas apmācības, lai nodrošinātu augstu kompetenci par būtiskākajām niansēm grāmatvedības jomā.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.amk.lv, jautājumu gadījuma rakstīt uz info@amk.lv
 
Mājai un Dārzam ◦ veikals, Publicēts no 01.08.2020 līdz 31.08.2020

Mājai un Dārzam akcijas buklets (01.08. - 31.08.)

Elvi ◦ veikals, Publicēts no 31.07.2020 līdz 24.08.2020

Elvi lielāko veikalu akcijas buklets (30.07. - 24.08.)

Elvi ◦ veikals, Publicēts no 31.07.2020 līdz 12.08.2020

Elvi akcijas buklets (30.07. - 12.08.)

Top! ◦ veikals, Publicēts no 31.07.2020 līdz 12.08.2020

Top! akcijas buklets (30.07. - 12.08.)