Akcijas / Notikumi

EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 20.03.2018 līdz 25.04.2018
‘’Vieglā autotransporta izmantošanas uzņēmumā aplikšana ar nodokļiem 2018.gadā.’’
18. aprīlī Rīgā
un 25. aprīlī Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Anna Medne, Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr., Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmu direktore   

Semināra programmā:
1. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aplikšanas būtiskākās izmaiņas 2017. - 2018.gadā:
1.1. pārejas noteikumu piemērošana transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmēm;
1.2. ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana Latvijā – ekspluatācijas nodokļa maksāšana.
2. Uzņēmumu vieglo transp... Rādīt vairāk
‘’Vieglā autotransporta izmantošanas uzņēmumā aplikšana ar nodokļiem 2018.gadā.’’
18. aprīlī Rīgā
un 25. aprīlī Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Anna Medne, Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr., Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmu direktore   

Semināra programmā:
1. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aplikšanas būtiskākās izmaiņas 2017. - 2018.gadā:
1.1. pārejas noteikumu piemērošana transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmēm;
1.2. ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana Latvijā – ekspluatācijas nodokļa maksāšana.
2. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana:
2.1. nodokļa bāze, tās paplašināšana un maksātāji;
2.2. nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi;
2.3. nodokļa piemērošana patapinātiem un uz darba līguma pamata lietotiem transportlīdzekļiem;
2.4. nodokļa aplikšanas īpatnības lauksaimniecībā;
2.5. auto izmantošanas saimnieciskajā darbībā pierādīšana;
2.6. pārējo nodokļu piemērošana, ja par auto tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu  nodoklis.
3. Pamatlīdzekļa - vieglā transportlīdzekļa uzskaite un nolietojuma aprēķināšanas izmaiņas.
4. Reprezentatīvā vieglā auto uzskaite un nodokļi 2018.gadā.
5. 2019.gadā gaidāmās (jau publicētās) izmaiņas vieglā autotransporta nodokļu aplikšanā.

Dalības maksa:
EUR 64.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem, EUR 69.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396
Mego ◦ veikals, Publicēts no 19.03.2018 līdz 02.04.2018

MEGO akcijas buklets (19.03. - 02.04.)

JYSK ◦ preces mājai, Publicēts no 15.03.2018 līdz 26.03.2018

JYSK akcijas buklets (15.03. - 26.03.)

Super Selection ◦ veikals, Publicēts no 15.03.2018 līdz 02.04.2018

Super Selection akcijas buklets (13.03. - 02.04.)

Aibe ◦ veikals mūris, Publicēts no 15.03.2018 līdz 01.04.2018
Aibe akcijas buklets (13.03. - 01.04.)
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 14.03.2018 līdz 28.03.2018
‘’Praktisks seminārs IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem,
autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem. Grozījumi Darba likumā.’’
28. martā Rīgā
, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste ar 20 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem.

Semināra programmā:
1.    Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
2.    Nodokļu aprēķins, ja darba devējam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
3.    Apliekamā ienākuma samazināšana:
3.1. attaisnotie izdevumi:
a)&... Rādīt vairāk
‘’Praktisks seminārs IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem,
autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem. Grozījumi Darba likumā.’’
28. martā Rīgā
, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste ar 20 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem.

Semināra programmā:
1.    Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
2.    Nodokļu aprēķins, ja darba devējam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
3.    Apliekamā ienākuma samazināšana:
3.1. attaisnotie izdevumi:
a)    darba ņēmēja VSAOI – jauna likme no 01.01.2018.;
b)    iemaksas privātajā pensiju fondā, dzīvības un veselības apdrošināšanas maksājumi – jauni nosacījumi un ierobežojumi no 01.01.2018.;
3.2. neapliekamais minimums – VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums katram darbiniekam savs. Darba devējam VID par to paziņos 2 reizes gadā;
3.3. atvieglojumi – jauna likme no 01.01.2018. Papildināts apgādājamo personu saraksts ar 01.07.2018.
4.    Nodokļu aprēķināšanas no darba algas dažādi varianti, ja darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
5.    Nodokļu aprēķināšana uzņēmuma līgumiem:
5.1  darba devējam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa – fiziskā persona ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja;
5.2  darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa – fiziskā persona nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja.
6.    Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām.
7.    Izmaiņas nodokļu aprēķināšanā pašnodarbinātajiem.
8.    Grozījumi Darba likumā, kas stājās spēkā ar 16.08.2017.:
8.1  stundas likmes aprēķināšana, ja darbiniekam noteikta mēnešalga;
8.2  kompensācija par neizmantoto papildatvaļinājumu, pārtraucot darba tiesiskās attiecības - jaunumi;
8.3  virsstundu darbu varēs aizstāt ar apmaksātu atpūtu – jaunumi;
8.4  ja pārtraukuma laikā darbiniekam aizliegts atstāt savu darba vietu, tad pārtraukums ieskaitāms darba laikā – jaunumi.

Dalības maksa: EUR 64.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 69.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem.
Vairāk informācija un pieteikšanās: http://www.eirovest.lv/seminari/2018-riga-praktisks-seminars-iin-un-vsaoi-aprekinasana-no-01-01-2018-darba-algam-uznemuma-ligumiem-autoratlidzibam-un-pasnodarbinatajiem-grozijumi-darba-likuma-2/
EiroVest ◦ biznesa apmācības, Publicēts no 12.03.2018 līdz 06.04.2018

‘’Darba likuma grozījumi un aktualitātes personāla lietvedībā’’

Piedāvājam apmeklēt semināru par lietām, kas ik dienas kļūst aktuālākas, gan saistībā ar dokumentu elektronisko apriti, gan personas datu aizsardzību.
4. aprīlī Liepājā, 5. aprīlī Rīgā, 6. aprīlī Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Gundega Dambe, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, VTMEC Personāla vadītāja

Semināra programmā:
1. Efektīvāka personāla lietvedība, dokumenti, no kuriem var atteikties, kāpēc;
2. Pamatojuma dokumenti, vai un kāpēc tie vajadzīgi?
3. Kā pareizi veidot personas lietas;
4. Kāpēc un k... Rādīt vairāk

‘’Darba likuma grozījumi un aktualitātes personāla lietvedībā’’

Piedāvājam apmeklēt semināru par lietām, kas ik dienas kļūst aktuālākas, gan saistībā ar dokumentu elektronisko apriti, gan personas datu aizsardzību.
4. aprīlī Liepājā, 5. aprīlī Rīgā, 6. aprīlī Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Gundega Dambe, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, VTMEC Personāla vadītāja

Semināra programmā:
1. Efektīvāka personāla lietvedība, dokumenti, no kuriem var atteikties, kāpēc;
2. Pamatojuma dokumenti, vai un kāpēc tie vajadzīgi?
3. Kā pareizi veidot personas lietas;
4. Kāpēc un kā veidot personas lietas?
5. Kādus dokumentus ievietot personas lietā?
6. Personas lieta un personas datu aizsardzība, ko darba devējs drīkst prasīt un kāpēc?
7. Kā uzglabāt personu sensitīvo informāciju?
8. Darba likuma grozījumi, pieņemtie un plānotie;
9. Kā dokumentēt izmaiņas darba attiecībās?
10. Kā rīkoties gadījumos, ja darbinieks atsakās iepazīties ar darba devēja dokumentiem?
11. Darba tiesisko attiecību izbeigšana, uzteikuma termiņi, un sociālās garantijas.

Dalības maksa:
EUR 62.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem
EUR 67.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem.
 
Vairāk informācija un pieteikšanās: www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396
OptiO optika ◦ optikas salons, Publicēts no 12.03.2018 līdz 31.03.2018
OptiO optika ◦ optikas salons, Publicēts no 12.03.2018 līdz 31.03.2018
OptiO optika ◦ optikas salons, Publicēts no 12.03.2018 līdz 13.05.2018